Hjälper dig med säkerheten
Att Niklas Sundin började arbeta inom säkerhetsbranschen var något av en slump. När han gjorde lumpen träffade han en kille som var utbildad inom personskydd och efter muck sökte han och kom in på en ettårig säkerhetsutbildning i Skåne. Det ledde till att Niklas arbetade som väktare i två år, innan han vidareutbildade sig till elektriker med inriktning på larmteknik. Idag driver han sitt eget säkerhetsföretag.
Efter ett år som larmtekniker ville han fördjupa sina teoretiska kunskaper inom andra delar av säkerhetsområdet och genom åren har han gått olika utbildningar så som personskydd/resesäkerhet, Brandskyddskoordinator och Behörig ingenjör inbrottslarm.
- Jag märkte att min styrka låg i att samordna och planera, snarare än att vara ute och jobba med det tekniska arbetet, förklarar Niklas.
Det var en insikt som ledde till ett arbete inom Apoteket AB, där han mellan 2002 och 2009 ansvarade för säkerhetsarbetet på alla enheter i Skåne, Blekinge och Halland. Apotekets butiker, lager, medicintillverkning och sjukhus ingick i Niklas ansvarsområde och erfarenheten från detta arbete har nu lett till det egna säkerhetsföretaget, Security Compass.

Idag är han specialiserad inom larmsystem, personskydd och inbrottsskydd. Security Compass kan bidra med både ökad säkerhet och minskade kostnader genom att vara med från planeringsstadiet när nya butiker, företag eller lager ska byggas. Planeringen kan gälla var man förvarar värdefullt material, utbildning av personal eller samordning av larm och interna säkerhetsrutiner. Security Compass anordnar utbildningsprogram för företag och organisationer. Som exempel kan nämnas att under våren 2009 anordnade Security Compass tillsammans med några av centrumföreningarna i Blekinge, utbildningar i butikssäkerhet.
- Min styrka är att analysera varje verksamhets behov av skydd och säkerhet, och implementera rätt lösningar för rätt situation.

Security Compass arbetar alltså både förebyggande, rådgivande och planerande. För befintliga företag genomför man besiktningar och tar vid behov fram förslag för säkerhetsförbättringar. Vid nya etableringar hjälper Niklas till redan från början med helhetslösningar för säkerhet och skydd med hänsyn till kundens verksamhet och behov.
- Med min breda erfarenhet och utifrånblick är det lättare att identifiera behoven, menar han.
Via telefon eller hemsidan får man lätt kontakt med Niklas som kan utarbeta speciella utbildningar för kundens unika behov, samt ge stöd i arbetet med säkerhet för verksamheten.
- Kunden kan ställa krav på vilka delar de vill ha hjälp med, så tar jag fram rätt lösning, avslutar han.

Security Compass

Bransch:
Säkerhet

Telefon: 0705-88 14 94


Email:
info@securitycompass.se

Hemsida:
www.securitycompass.se

Adress:
Security Compass
Bivägen 4
29436 Sölvesborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN